Elektronické peníze nebo také elektronická měna je obecně označení pro peníze, které jsou vyměňovány pouze elektronickou cestou. Typicky se zde jedná o využití počítačových sítí nebo internet. Elektronické převody finančních prostředků v současné době převažují a jen malá část pohybu peněz probíhá ve formě hotovosti. Je velmi pravděpodobné, že hotovost a hotovostní operace nikdy nezaniknou, ale i nadále bude drtivá většina finančních transakcí uskutečňována s pomocí elektronických peněz.

Z technického hlediska mohou mít elektronické peníze dvojí podobu. Buďto se jedná o debetní systém nebo o kreditní systém. Debetní systém je založený nato, že je možné provádět elektronické transakce pouze do výše aktuálního zůstatku na bankovním (nebo jiném) účtu. Naopak kreditní systémy umožňují provádět transakce bez nutnosti mít příslušné peníze někde složeny. Kreditní systémy jsou pak zpravidla omezeny nějakým horním limitem.

I když elektronické peníze mají mnoho výhod. Jsou mnohem pohodlnější, zvyšují efektivitu obchodování. Dále také platí, že elektronické peníze jsou mnohem levnější. To se týká jednak „pořizovací“ hodnoty. Ta je u klasických peněz poměrně vysoké vzhledem k nutnosti ochranných prvků na mincích a bankovkách. A dále se to týká i manipulačních nákladů. Ty jsou u elektronických peněz řádově nižší. U klasických peněz jsou poměrně vysoké náklady spojené se zabezpečením jejich skladování a převozů. Tyto náklady jsou i u elektronických peněz, vzhledem k centrální správě elektronických peněz jsou ale tyto náklady řádově menší.


Elektronické peníze ale mají i svá rizika a negativa. Je s nimi spojeno mnoho problémy – například jak vybírat daně nebo možnost snadného praní špinavých peněz. Jsou zde i různé makroekonomické efekty, o nestability kurzu a nedostatek peněz. Celková výše elektronických peněz oproti celkové výši reálných peněz je ale o několik řádů větší.

Existují názory a teorie, že elektronické peníze v dohledné budoucnosti úplně nahradí klasické peníze v hotovosti. U velkých finančních transakcí a velkých částek se to již dávno stalo. V celé řadě zemí dokonce platí zákony, které neumožňují nebo nastavují velmi přísná pravidla pro finanční transakce v hotovosti nad určitou sumu (v ČR je to aktuálně 10.000 Euro tj. cca 250.000 Kč, nad tuto sumu již není možné provádět platby v hotovosti).

Zatím ale rozvoj elektronických peněz pro menší platby (malé a mikro platby) není úplně ideální. Pro platby v objemu desítek nebo několika málo stovek korun se současné platební systémy jako kreditní karty příliš nehodí. To by se mělo změnit s příchodem tzv. elektronických peněženek. Od nich si všichni slibují, že postupně úplně nahradí klasické mince a bankovky.

Nabídka půjček: Podívejte se na nabídku půjčky: Půjčka na účet zdarma i bez potvrzení o příjmu. Nebo by vás mohla zaujmout i tato nabídka: Půjčka bez registru a bez poplatků do 15 minut.