Peníze slouží především jako prostředek pro obchod. Používají se jako platba za zboží nebo služby. Splácíme s nimi svoje dluhy nebo si je naopak půjčujeme. Hlavní funkcí peněz je tedy především to že slouží jako prostředek pro obchod nebo směnu zboží. Mezi další funkce pak patří to, že fungují jako zúčtovací jednotka, uchovávají hodnoty.

Peníze vznikla původně jako „komoditní“ peníze. Tj. peníze původně měli konkrétní hodnotu podložnou nějakým konkrétním materiálem., nějakou fyzickou komoditou. (například se jednalo o zlato, stříbro či jiný cenný kov). V současné době jsou ale téměř všechny peníze „nekryté“. To znamená, že samotné mince nebo bankovky nemají vlastní hodnotu. Jejich hodnota je dána tím, že jsou deklarovány jako zákonné platidlo na území nějaké konkrétní země.

Peníze obvykle rozlišujeme na měnové peníze (tj. mince a bankovky) a bankovní peníze (elektronické peníze v podobě bankovních účtů). Bankovní peníze pak tvoří majoritní objem všech peněz v dané ekonomice.

Jak vznikly peníze?

Základy obchodu a tím i vznik peněz se datuje až do doby více než 100 000 let před naším letopočtem. Na začátku se uplatňovala především forma výměnného obchodu. Ten spočíval ve výměně nejrůznějších fyzických komodit, kus za kus nebo v nějakém dohodnutém poměru.

Historie peněz je zajímavá. Někdy jako platidlo sloužily "obyčejné" mušle.

Historie peněz je zajímavá. Někdy jako platidlo sloužily “obyčejné” mušle.

Mnoho různých kultur na celém světě ale postupně vyvinulo a začalo používat komoditní peníze. Tedy peníze, jejichž reálná hodnota byla podložena (tj. kryta) nějakou konkrétní komoditou. Například šekel (což je i současná měna státu Izrael) byla úplně původně jednotka hmotnosti. V Mezopotámii kolem roku 3000 před naším letopočtem pak šekel představoval konkrétní množství ječmene a sloužil jako všeobecně užívané platidlo.

Jiné kultury například v Severní a Jižní Americe, Asii, Africe a Austrálii používali jako peníze skořápky lastur.

První klasické peníze tak jak je známe dnes, tedy v podobě zlatých a stříbrných mincí se objevují kolem 650 – 600 před naším letopočtem.


Dalším krokem ve vývoji peněz pak byly papírové peníze, bankovky. Původně byly bankami a obchodníky vydávány potvrzení o množství uschovaného zlata nebo stříbra. Postupně se z těchto potvrzení začalo stávat obecně platné platidlo. Klasické bankovky byly poprvé vydány v Evropě ve Stockholmu v roce 1661.

Peníze a zlatý standart

Zlatý standart znamenal volnou směnitelnost papírových peněz za zlato.

Zlatý standart znamenal volnou směnitelnost papírových peněz za zlato.

Zlatý standart je peněžní systém, kde jsou používány papírové peníze, které jsou kryté zlatem. To znamená, že tyto papírové peníze mohou být kdykoliv vyměněny za pevně stanovené množství zlata a naopak. Zlatý standart se začal v Evropě prosazovat v 17. až 19. Století. Do začátku 20. století téměř všechny země přijaly zlatý standard.

Po druhé světové válce, na konferenci v Bretton Woods, většina zemí opouští zlatý standart. Jejich národní měny byly navázány na americký dolar. Samotný americký dolar byla ale stále vázaný na zlato. V roce 1971 americká vláda pozastavila směnitelnosti amerického dolaru ke zlatu. Od té doby je tedy drtivá většina národních peněz nekrytá.

Tip pro vás: Peníze bez doložení příjmu